Yleistä Kaustisen yrittäjät ry:stä

Kaustisen Yrittäjät ry:llä on jäseniä 121 ja ne edustavat monipuolisesti kuntamme toimialoja.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Suomen Yrittäjät ry:n kautta jäsenillä on käytettävissään lukuisia etuja mm. maksuton huipputason työsuhde- ja veroneuvonta, erilaisia bensa-, sähkö-, hotelli- ja vakuutusetuja, Yrityspörssi, säännöllisesti ilmestyvät lehdet ja yritystiedotteet sekä n. 80.000 yrityksen valtakunnallinen edunvalvonta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien aluejärjestö tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja laajoja verkostoja käyttöön. Valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti.